Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2012 z dne 24. 8. 2012

Kazalo

2598. Dopolnitve Statuta Občine Šempeter - Vrtojba, stran 6507.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 5. izredni seji dne 23. 8. 2012 sprejel
D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
V drugem odstavku 8. člena se doda nova deveta alineja:
»– proizvodnja in prodaja električne energije«
2. člen
Dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-13/2012-2
Šempeter pri Gorici, dne 23. avgusta 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost