Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1681. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1682. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1683. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1699. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

1684. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Prilogi k diplomi

USTAVNO SODIŠČE

1685. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 1. točke 6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1686. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1687. Vsebina in oblika diplome Visoke šole za poslovne vede

OBČINE

Brežice

1688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice

Dol pri Ljubljani

1689. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
1690. Odlok o spremembah Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Dol pri Ljubljani
1691. Sklep o določitvi cene za najem standardnega enojnega groba in najema mrliške vežice na pokopališčih na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012

Koper

1692. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1693. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2011
1694. Sklep o določitvi plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1695. Sklep o spremembi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Puconci

1696. Obvezna razlaga pojma »območje pogojne ureditve« grafične priloge Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci s spremembami in dopolnitvami
1697. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1698. Odlok o spremembah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci

MEDNARODNE POGODBE

Ministrstvo za zunanje zadeve

30. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
31. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe garancije držav članic za posojila, ki jih da Evropska investicijska banka za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih
32. Obvestilo o začetku veljavnosti Garancijske pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko o posojilih, ki jih Evropska investicijska banka da za investicijske projekte v afriških, karibskih in pacifiških državah ter v čezmorskih državah in ozemljih
33. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o upravljanju zaostalih plačil med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska in Evropsko investicijsko banko, ki ureja postopke plačil in povračil iz garancij držav članic v korist Evropske investicijske banke

Popravki

28. Sedmi zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003
29. Peti zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007
AAA Zlata odličnost