Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

28. Sedmi zapisnik o popravku pogodbe o pristopu (MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003, stran 105.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (MPPEU) (Uradni list RS – MP, št. 3/04, 8/04 (popr.), 20/04 (popr.), 7/10 (popr.), 8/10 (popr.) in 9/10 (popr.); v nadaljnjem besedilu: pogodba o pristopu), na predlog Ministrstva za zunanje zadeve št. 5612-30/2012/1 (2094/98) z dne 12. 4. 2012 objavljam
S E D M I Z A P I S N I K O P O P R A V K U
pogodbe o pristopu (MPPEU), podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003,(1)
sestavljen v Rimu, 2. decembra 2011, katerega overjene kopije je vodja oddelka za diplomatske zadeve in mednarodne pogodbe v Ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike kot depozitarja poslal vladam držav podpisnic omenjene pogodbe.
Št. 007-01/12-10/3
Ljubljana, dne 3. maja 2012
EPA 1069-III
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Mojca Prelesnik l.r.
(1) Objavljen je del zapisnika, ki se nanaša na slovensko besedilo pogodbe o pristopu, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Celoten sedmi zapisnik o popravku pogodbe o pristopu je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost