Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

29. Peti zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007, stran 117.

Na podlagi 3. člena Zakona o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (MLP) (Uradni list RS – MP, št. 4/08, 17/08 (popr.), 2/10 (popr.) in 7/10 (popr.); v nadaljnjem besedilu: Lizbonska pogodba), na predlog Ministrstva za zunanje zadeve št. 5612-31/2012/1 (207/07) z dne 12. 4. 2012, objavljam
P E T I Z A P I S N I K O P O P R A V K U
Lizbonske pogodbe (MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007,(1)
sestavljen v Rimu, 2. decembra 2011, katerega overjene kopije je vodja oddelka za diplomatske zadeve in mednarodne pogodbe v Ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike kot depozitarja poslal vladam držav podpisnic omenjene pogodbe.
Št. 008-03/12-1/3
Ljubljana, dne 3. maja 2012
EPA 1828-IV
Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Mojca Prelesnik l.r.
(1) Objavljen je del zapisnika, ki se nanaša na slovensko besedilo Lizbonske pogodbe, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije. Celoten peti zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost