Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1696. Obvezna razlaga pojma »območje pogojne ureditve« grafične priloge Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci s spremembami in dopolnitvami, stran 4221.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 100/08 Odl. US, št. U-I-427/06-9, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno prečiščeno besedilo UPB-1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
pojma »območje pogojne ureditve« grafične priloge Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci s spremembami in dopolnitvami
1. člen
V grafičnem delu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci s spremembami in dopolnitvami se na parc. št. 2497/2 in 2497/3 obe k.o. Puconci za »območje pogojne ureditve« ne dovoljuje gradnja proizvodnih in servisnih objektov, če le-ti s svojo dejavnostjo in videzom vplivajo negativno na življenje in zdravje ljudi v sosednjih stanovanjskih objektih ter na delovanje že obstoječih proizvodnih in drugih poslovnih dejavnostih, ob upoštevanju ostalih meril in pogojev veljavnega Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci.
2. člen
Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0087/2010
Puconci, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost