Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1700. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1701. Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
1702. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
1703. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1704. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1705. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
1706. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1707. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1708. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
1709. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
1710. Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev

OBČINE

Brežice

1711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice
1712. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice

Cankova

1713. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2012
1714. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Cankova
1715. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorsko izvedbenih aktov za območje Občine Cankova (gradnja gradbeno inženirskih objektov in naprav)
1716. Letni program športa Občine Cankova za leto 2012

Straža

1717. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
1718. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1719. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Straža
1720. Sklep o izkazani javni koristi za parc. št. 951/5, k.o. Gorenja Straža
1721. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro

Sveti Jurij ob Ščavnici

1722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Veržej

1723. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Veržej
1724. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti