Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1722. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 4286.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 14. redni seji sveta dne 8. 5. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se v 4. členu (pravica do sofinanciranja) v besedilu tretje alineje črtata besedi »dve leti« in namesto njiju vstavita besedi »štiri leta« ter v celoti črta besedilo drugega odstavka. In doda člen 4.a, ki se glasi:
»Iz sredstev letnega programa športa se lahko izvzamejo sredstva v skupni višini največ 10 %, in sicer:
– za sofinanciranje letnih programov športa športnim društvom na nivoju kakovostnega športa, ki nimajo sedeža v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, vendar za njih aktivno nastopa večje število športnikov iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
– za sofinanciranje letnih programov športa individualnim športnikom iz Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na nivoju kakovostnega športa.
Sredstva iz tega člena pravilnika se bodo dodeljevala na osnovi prispelih vlog na razpis. Predlog razdelitve teh sredstev bo naredila Komisije za vodenje javnega razpisa v športu po načelu diskrecijske pravice in potrdil Občinski svet s sklepom.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010-017
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 8. maja 2012
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.