Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1721. Sklep o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro, stran 4285.

Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), na podlagi 17. in 18. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Straža (Uradni list RS, št. 1/09), na podlagi 14. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 72/06 in 20/10) ter 7. člena Statuta Straža (Uradni list RS, št. 14/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na redni 14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro
1. člen
Dopolni se 1. člen Sklepa o izkazani javni koristi za cesto št. 295043 skozi Stražo in Podgoro (Uradni list RS, št. 78/11) z naslednjimi parc. št.:
– del 2883/1, travnik in dvorišče v izmeri 200 m2, k.o. 1448 Prečna in
– del 2882/2, njiva v izmeri 37 m2, k.o. 1448 Prečna.
Povečajo se površine parcel št.:
– 1440, k.o. 1448 Prečna, na 80 m2 in
– 2881, k.o. 1448 Prečna, na 455 m2.
2. člen
Ta sklep se začne izvajati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-28/2011-5
Straža, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.