Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1711. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice, stran 4279.

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) ter 17. in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15. redni seji dne 21. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice
1. člen
V 4. členu Odloka o turističnih vodnikih turističnega območja Občine Brežice (Uradni list RS, št. 58/07) se besedilo »Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (v nadaljevanju: ZPT Brežice)« nadomesti z besedilom: »Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (v nadaljevanju: ZPTM Brežice)«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se v prvem stavku besedilo »Občina Brežice« nadomesti z besedilom »ZPTM Brežice«.
3. člen
V drugem odstavku 9. člena, v 11. členu in v tretjem odstavku 12. člena se besedilo »ZPT Brežice » nadomesti z besedilom »ZPTM Brežice«.
4. člen
V 12. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Turistična vodenja pri ogledu znamenitosti na območju Občine Brežice, se zaračunavajo po ceniku, ki ga sprejme Svet Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.«
5. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »Turistično informacijski center« in nadomesti z besedilom »ZPTM Brežice«.
V 13. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kolikor v zadnjih treh letih od pridobitve licence turistični vodnik ne izvede nobenega vodenja, se ga z odločbo izbriše iz registra turističnih vodnikov.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012
Brežice, dne 21. maja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.