Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30. 5. 2012

Kazalo

1717. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža, stran 4284.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 14. redni seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža (Uradni list RS, št. 78/11 in 82/11, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen
2. člen Odloka se dopolni z naslednjimi parcelami: 2798 in 2796/2, obe k.o. Prečna.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-30/2011-5
Straža, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.