Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1695. Sklep o spremembi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., stran 4220.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o spremembi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 478-651/2010
Koper, dne 30. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 12. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradni list RS, št. 53/02, 74/05 in 84/06) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 26. aprila 2012 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1.
V Sklepu o povečanju osnovnega kapitala Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradni list RS, št. 8/11) se v 4. točki znesek »(3.405.809,59 EUR)« nadomesti z zneskom »(3.405.810,00 EUR)«, znesek »4.755.809,59 EUR« pa z zneskom »4.755.810,00 EUR«.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-651/2010
Koper, dne 26. aprila 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulla modifica alla Delibera sull’aumento del capitale sociale dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
N. 478-651/2012
Capodistria, 30 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 12 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Gazzetta ufficiale della RS, n. 53/02, 74/05, e 84/06) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 26 aprile 2012, ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sulla modifica alla delibera sull’aumento del capitale sociale dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.
1.
Nel punto 4 della Delibera sull’aumento del capitale sociale dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o. – s.r.l. (Gazzetta ufficiale della RS, n. 8/11) l’importo »(3.405.809,59 EURO)« è sostituito dall’importo »(3.405.810,00 EURO)« e l’importo »4.755.809,59 EURO« è sostituito dall’importo »4.755.810,00 EURO«.
2.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-651/2012
Capodistria, 26 aprile 2012
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti