Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2012 z dne 28. 5. 2012

Kazalo

1698. Odlok o spremembah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci, stran 4224.

Na podlagi določila 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 20/06, 39/06, 70/08 in 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 14. seji dne 24. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci
1. člen
III. Poglavje Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 48/11, dalje Odlok) se črta.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 48. člena Odloka tako, da se črtajo zaporedne številke 20., 21., 22., 23. in 24.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2011
Puconci, dne 24. maja 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost