Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3911. Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI)
3912. Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E)
3913. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1B)
3914. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3915. Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo
3943. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

3916. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2012
3917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
3918. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

OBČINE

Ajdovščina

3919. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina
3920. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina
3921. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
3922. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
3923. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika uporabe tržnih prostorov in sejmišča ter najema inventarja za prodajo na tržnici

Dravograd

3924. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Kozje

3925. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2011
3926. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3927. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega glasila Občine Kozje
3928. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013
3929. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi

Litija

3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011

Log-Dragomer

3931. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja Športnega parka Log
3932. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev območja ob Dragomerški cesti
3933. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2 – Log

Metlika

3934. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu Metlika

Moravske Toplice

3935. Pravilnik o štipendiranju v Občini Moravske Toplice

Novo mesto

3936. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo Mesto za leto 2011
3937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vzgojno-varstvena organizacija Novo mesto
3938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
3939. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski park Portoval

Piran

3940. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vzhodni Pacug

Šmarješke Toplice

3941. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Zagorje ob Savi

3942. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah

POPRAVKI

3944. Popravek Pravilnika o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti