Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3921. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 11876.

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 27. 10. 2011 sprejel
S K L E P
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA
1.1 STORITEV ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– storitev odvajanja odpadnih voda za OBVEZNO JAVNO SLUŽBO
+------------------+-------------------------+------------------+
|   Storitev   |    Enota mere    | Cena brez DDV  |
+------------------+-------------------------+------------------+
|Odvajanje odpadnih| Količina odvedene vode | Na m3 odvedene |
|    voda    |             |    vode    |
|         +-------------------------+------------------+
|         |      m3      |   0,0833 €   |
+------------------+-------------------------+------------------+
– storitev odvajanja odpadnih voda za INDUSTRIJO
+------------------+-------------------------+------------------+
|   Storitev   |    Enota mere    | Cena brez DDV  |
+------------------+-------------------------+------------------+
|Odvajanje odpadnih| Količina odvedene vode | Na m3 odvedene |
|    voda    |             |    vode    |
|         +-------------------------+------------------+
|         |      m3      |   0,0833 €   |
+------------------+-------------------------+------------------+
1.2 RAZDELITEV STROŠKA OMREŽNINE ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA NA JAVNO SLUŽBO IN INDUSTRIJO
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina naslednjo delitev stroška omrežnine za odvajanje odpadnih voda na obvezno javno službo in industrijo:
+-------------+----------------+-----------------+--------------+
|       |  Povprečna  | Povprečni delež |  Višina  |
|       |  količina  |  v celotni  | omrežnine  |
|       |odvedene odpadne|  količini   |       |
|       | vode od 2006– |odvedene odpadne |       |
|       |   2010   | vode od 2006– |       |
|       |        |   2010 %   |       |
+-------------+----------------+-----------------+--------------+
|Obvezna   |  454.261   |   43,92   |  89.906 €  |
|javna služba |        |         |       |
+-------------+----------------+-----------------+--------------+
|Industrija  |  579.963   |   56,08   | 114.812 €  |
+-------------+----------------+-----------------+--------------+
|Celotna   |  1.034.224  |
|količina   |        |
|odvedene   |        |
|odpadne vode |        |
+-------------+----------------+-----------------+--------------+
                | Omrežnina za  | 204.718 €  |
                |  leto 2012  |       |
                +-----------------+--------------+
1.3 OMREŽNINA ZA ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– omrežnino za odvajanje odpadnih voda za OBVEZNO JAVNO SLUŽBO
+----------------+----------------------+-----------------------+
|  Storitev  |   Enota mere   |   Cena brez DDV   |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|        |  Premer vodomera  |    Na mesec    |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |    DN 13     |    1,4316 €    |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |    DN 20     |    2,3908 €    |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |    DN 25     |    3,5790 €    |
|        +----------------------+-----------------------+
|  Omrežnina  |    DN 40     |    9,5488 €    |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |    DN 50     |    14,3160 €    |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |    DN 80     |    47,7152 €    |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |    DN 100    |    71,5800 €    |
|        +----------------------+-----------------------+
|        |    DN 150    |   143,1600 €    |
+----------------+----------------------+-----------------------+
– omrežnino za odvajanje odpadnih voda za INDUSTRIJO
+----------------+----------------------+-----------------------+
|  Storitev  |   Enota mere   |   Cena brez DDV   |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|  Omrežnina  |  Delež podjetja v  |    Na mesec    |
|        |  skupnem deležu  |            |
|        |   industrije*   |            |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|FRUCTAL     |    50,15 %    |    4.798 €    |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|TEKSTINA    |    18,61 %    |    1.781 €    |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|MLINOTEST    |    13,80 %    |    1.320 €    |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|PRIMORJE    |    10,63 %    |    1.017 €    |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|LIPA      |    2,86 %    |     274 €     |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|INCOM      |    3,18 %    |     304 €     |
+----------------+----------------------+-----------------------+
|PIGAL      |    0,77 %    |     74 €     |
+----------------+----------------------+-----------------------+
2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
2.1 ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano ceno za:
– storitev čiščenja odpadnih voda za OBVEZNO JAVNO SLUŽBO
+----------------+--------------------------+-------------------+
|  Storitev  |    Enota mere    |  Cena brez DDV  |
+----------------+--------------------------+-------------------+
|  Čiščenje  | Količina očiščene vode |  Na m3 očiščene |
| odpadnih voda |             |    vode    |
|        +--------------------------+-------------------+
|        |      m3      |   0,4804 €   |
+----------------+--------------------------+-------------------+
– storitev čiščenja odpadnih voda za INDUSTRIJO
+----------------+--------------------------+-------------------+
|  Storitev  |    Enota mere    |  Cena brez DDV  |
+----------------+--------------------------+-------------------+
|  Čiščenje  | Količina odvedene vode |  Na m3 odvedene |
| odpadnih voda |             |    vode    |
|        +--------------------------+-------------------+
|        |      m3      |   0,4804 €   |
+----------------+--------------------------+-------------------+
2.2 RAZDELITEV STROŠKA OMREŽNINE ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA JAVNO SLUŽBO IN INDUSTRIJO
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina naslednjo delitev stroška omrežnine za čiščenje odpadnih voda na obvezno javno službo in industrijo:
+--------------+----------------+-----------------+-------------+
|       |  Povprečna  | Povprečni delež |  Višina  |
|       |  količina  |  v celotni  | omrežnine |
|       |  odvedene  |  količini   |       |
|       | odpadne vode od|odvedene odpadne |       |
|       |  2006–2010  | vode od 2006– |       |
|       |        |   2010 %   |       |
+--------------+----------------+-----------------+-------------+
|Obvezna javna |   408.446  |   41,32   | 152.742 € |
|služba    |        |         |       |
+--------------+----------------+-----------------+-------------+
|Industrija  |   579.963  |   58,68   | 217.308 € |
+--------------+----------------+-----------------+-------------+
|Celotna    |   988.409  |
|količina   |        |
|očiščene   |        |
|odpadne vode |        |
+--------------+----------------+-----------------+-------------+
                | Omrežnina za  | 370.050 € |
                |  leto 2012  |       |
                +-----------------+-------------+
2.3 OMREŽNINA ZA ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje s strani Komunalno stanovanjske družbe d.o.o. Ajdovščina predlagano:
– omrežnino za čiščenje odpadnih voda za OBVEZNO JAVNO SLUŽBO
+--------------+-------------------------+----------------------+
|  Storitev  |    Enota mere    |  Cena brez DDV   |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|       |   Premer vodomera   |    Na mesec    |
|       +-------------------------+----------------------+
|       |     DN 13     |    2,4322 €    |
|       +-------------------------+----------------------+
|       |     DN 20     |    4,0618 €    |
|       +-------------------------+----------------------+
|       |     DN 25     |    6,0805 €    |
|       +-------------------------+----------------------+
|  Omrežnina |     DN 40     |   16,2228 €    |
|       +-------------------------+----------------------+
|       |     DN 50     |   24,3220 €    |
|       +-------------------------+----------------------+
|       |     DN 80     |   81,0652 €    |
|       +-------------------------+----------------------+
|       |     DN 100     |   121,6100 €   |
|       +-------------------------+----------------------+
|       |     DN 150     |   243,2200 €   |
+--------------+-------------------------+----------------------+
– omrežnino za čiščenje odpadnih voda za INDUSTRIJO
+--------------+-------------------------+----------------------+
|  Storitev  |    Enota mere    |  Cena brez DDV   |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|  Omrežnina | Delež podjetja v skupnem|    Na mesec    |
|       |  deležu industrije*  |           |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|FRUCTAL    |     50,15 %     |    9.082 €    |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|TEKSTINA   |     18,61 %     |    3.370 €    |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|MLINOTEST   |     13,80 %     |    2.499 €    |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|PRIMORJE   |     10,63 %     |    1.925 €    |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|LIPA     |     2,86 %     |    518 €     |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|INCOM     |     3,18 %     |    576 €     |
+--------------+-------------------------+----------------------+
|PIGAL     |     0,77 %     |    139 €     |
+--------------+-------------------------+----------------------+
3. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2012.
Št. 3542-21/2009
Ajdovščina, dne 2. novembra 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost