Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3942. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah, stran 11926.

Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (Uradni list RS, št. 74/11) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah (besedilo odloka, povzetek za javnost in projekt št. 336-11, ki ga je izdelalo podjetje Genius Loci, Inštitut za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana).
2. člen
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Košenina na Izlakah bo javno razgrnjen v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi in na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake, v času uradnih ur. Javna razgrnitev bo trajala od 21. novembra do 5. decembra 2011, to je 15 dni, saj se spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se trajanje javne razgrnitve lahko skrajša na 15 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo dne 30. novembra 2011 ob 16. uri na sedežu KS Izlake, Izlake 3, Izlake.
4. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje Košenina na Izlakah podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ter pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi.
5. člen
Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način. Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Zagorje ob Savi in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-6/94
Zagorje ob Savi, dne 8. novembra 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost