Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3934. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu Metlika, stran 11888.

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo), 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list RS, št. 25/08) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 7. redni seji dne 6. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu Metlika
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu Metlika (Skupščinski Dolenjski list, številka 19/75, 1/75 in 8/85) – v nadaljevanju: Odlok.
2. člen
2. člen Odloka o poimenovanju ulic, cest in trgov v mestu Metlika se dopolni z novimi točkami:
»48. Ulica, ki delno poteka po Urbanovi poti, od Šturmovega poda oziroma križišča z Ulico pod kostanji, ob severno-zahodnem robu predvidenega naselja, se imenuje »Pot v Strmec«.
49. Ulica, ki poteka od križišča pri zgrajeni hiši Matekovič Miro, proti zahodu, in zavije na sever proti cesti do Magovčeve dostopne ceste, se imenuje »Ulica pod brezami«.
50. Ulica, ki poteka od začetka območja Zazidalnega načrta Bočka (od Šturmovega poda oziroma križišča s Potjo v Strmec), mimo zgrajene hiše Ogulin Rafko, proti severo-zahodu, do zgrajene hiše Nemanič Julij, se imenuje »Ulica pod kostanji«.
51. Ulica v južnem delu zazidalnega načrta Bočka, ki poteka ob načrtovanem parku, od Ulice pod kostanji, do Ulice pod hrasti, se imenuje »Ulica ob parku«.
52. Ulica, ki se odcepi od Ulice pod kostanji (od zgrajene hiše Krajačič Bojan), in povezuje Ulico pod brezami, se imenuje »Ulica pod hrasti«.
53. Ulica, ki se v vzhodnem delu odcepi, poteka po severni strani (mimo zgrajene hiše Rajakovič) in se v zahodnem delu spet priključi Ulici pod brezami se imenuje »Ulica pod gabri«.
54. Ulica, ki poteka od križišča s Kratko potjo, pri objektu PCK, in poteka proti severozahodu do Ceste Josipa Savinška se imenuje »Ulica Wagna«.
55. Ulica, ki se od Črnomaljske ceste odcepi pri policijski postaji in poteka proti severozahodu do lokalne ceste proti Semiču, se imenuje »Cesta Josipa Savinška«.
56. Ulica, ki povezuje Ulico Wagna od križišča pri PCK in Cesto Josipa Savinška, se imenuje »Kratka pot«.«
3. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»Stroške postavitev tabel za označitev novih ulic nosi Občina Metlika. Stroške novih tablic s hišnimi številkami nosijo lastniki oziroma upravljavci stavb.
Za namen ureditev obveznosti posameznih strank v postopku preštevilčenja hišnih številk ter s tem povezano zamenjavo hišnih tablic in obveznih osebnih dokumentov, katerih stroške krije Občina Metlika, so v nadaljevanju navedene hišne številke stavb, ki se preštevilčijo: Bočka 1b, Bočka 7, Cesta XV. brigade 20 in Cesta XV. brigade 22.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 359-3/2010-5
Metlika, dne 2. novembra 2011
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost