Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3917. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, stran 11867.

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05 in 55/09 – Odl. US) minister za delo, družino in socialne zadeve, v soglasju z ministrom za notranje zadeve, izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti
1. člen
V Pravilniku o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti (Uradni list RS, št. 55/06) se v 3. členu črta besedilo »na območju Republike Slovenije«.
2. člen
V 10. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) V tujini sklenjena ali registrirana istospolna partnerska skupnost se vpiše v matični register na podlagi tuje javne listine, ki dokazuje, da je bila partnerska skupnost sklenjena ali registrirana.«.
3. člen
V 11. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) V tujini ugotovljena neveljavnost sklenjene ali registrirane istospolne partnerske skupnosti se vpiše v matični register na podlagi javne listine ali odločbe tujega organa, ki je pristojen za odločanje o neveljavnosti sklenjene ali registrirane istospolne partnerske skupnosti.
(5) Če sklenjena ali registrirana istospolna partnerska skupnost preneha v tujini, se prenehanje vpiše v matični register na podlagi javne listine ali odločbe tujega organa, ki je pristojen za odločanje o prenehanju sklenjene ali registrirane istospolne partnerske skupnosti.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 14. decembra 2011.
Št. 0072-28/2011
Ljubljana, dne 17. oktobra 2011
EVA 2011-2611-0084
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
v funkciji ministra za notranje zadeve
Aleš Zalar l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost