Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3918. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 11867.

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu te odredbe, razen za komunalne storitve, sporočiti cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje blago in storitve:
1. OSKRBA S PLINOM IN PARO
1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega omrežja,
1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca) iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,
1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. KOMUNALNE STORITVE
2.a oskrba s pitno vodo,
2.b odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2.c zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2.d odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov;
3. PRODAJA GORIVA
3.a neosvinčeni motorni bencin (NMB-95, NMB-98),
3.b dizelsko gorivo,
3.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
3.d kurilno olje srednje (mazut),
3.e letalsko gorivo,
3.f utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za pogon in ogrevanje;
4. KOPENSKI PROMET
4.a prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu,
4.b prevoz potnikov v mestnem, primestnem in javnem rednem linijskem cestnem potniškem prometu.
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3 in Prilogi 4, ki so kot priloge sestavni del te odredbe.
(2) Na obrazcu v Prilogi 1 te odredbe podjetja pošiljajo obvestila o spremembi cen za vse blago in storitve, razen za storitve, navedene v Prilogi 2 te odredbe, Prilogi 3 te odredbe ter Prilogi 4 te odredbe. Obvestilo o spremembi cene za storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in storitve, vezane na nepretočne greznice ter storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, podjetja pošiljajo na obrazcu v Prilogi 2 te odredbe, na obrazcu v Prilogi 3 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave, na obrazcu v Prilogi 4 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) Obrazci se objavijo tudi na spletni strani ministrstva. Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za preskrbo, nadzor cen in trgovino, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mg@gov.si.
6. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati vse podatke, zahtevane v obrazcu. Če v obvestilu ni vseh podatkov, ministrstvo zahteva njegovo dopolnitev.
7. člen
Ta odredba začne veljati 20. novembra 2011 in velja šest mesecev.
Št. 007-393/2011-10
Ljubljana, dne 9. novembra 2011
EVA 2011-2111-0008
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti