Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011

Kazalo

3938. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped, stran 11902.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/98, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 10. seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped (Uradni list RS, št. 92/02, 21/03, 118/08 in 53/10) se v 4. členu v prvem odstavku doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. Enota Cepetavček, Ob potoku 12, Novo mesto«.
2. člen
V 7. členu se pri klasifikaciji dejavnosti zavoda doda novo klasifikacijo, in sicer:
»M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«.
3. člen
Vse ostale določbe v tem členu ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-406/2011
Novo mesto, dne 27. oktobra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost