Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2178. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju

MINISTRSTVA

2179. Odredba o številu in sedežih izvršiteljev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2189. Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila ter postopku vpisov v register
2190. Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila

OBČINE

Braslovče

2180. Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče
2181. Obvezna razlaga Odloka o prostorskem redu Občine Braslovče

Žalec

2182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010
2183. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec
2184. Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem
2185. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
2186. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalog
2187. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
2188. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjega kandidata z liste

POPRAVKI

2191. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo
2192. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
2193. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo
2194. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič
2195. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
2196. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

43. Zakon o ratifikaciji Konvencije o izgradnji in delovanju Centra za raziskave z antiprotoni in ioni v Evropi in Sklepne listine konference pooblaščencev za ustanovitev Centra za raziskave z antiprotoni in ioni v Evropi (MKIDCRA)

Ministrstvo za zunanje zadeve

44. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje in prenehanju veljavnosti Konvencije med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Italijanske republike o vzdrževanju državne meje
45. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah
46. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti