Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2190. Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila, stran 6319.

Na podlagi petega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 18/11), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 007-352/2011 z dne 6. 6. 2011) sprejema
T A R I F O
o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila
1. člen
Ta tarifa določa višino nadomestil stroškov za zagotovitev oprave vpisov podatkov iz drugega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedili: ZPreZP) v register menic, protestiranih zaradi neplačila, ki ga v skladu z drugim odstavkom 19. in 31. členom ZPreZP z dnem 16. 6. 2011 vzpostavi Agencija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
2. člen
Nadomestilo stroškov za vsak vpis napravljenega protesta v register in spremembo vpisa znaša 3 EUR in se zaračuna notarju.
AJPES izstavi notarju račun za plačilo nadomestila stroškov za vpise iz prejšnjega odstavka enkrat mesečno, v petih delovnih dneh po koncu meseca, za vpise v register, ki so bili v preteklem mesecu opravljeni na njegovo zahtevo.
3. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2011
Ljubljana, dne 27. maja 2011
EVA 2011-1611-0093
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES