Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2185. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, stran 6316.

Na podlagi 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10) je Občinski svet Občine Žalec na 6. redni seji dne 26. maja 2011 sprejel
S K L E P
o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec, v višini 17,48 EUR za opravljeno uro storitve.
V primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prost dan, cena znaša 19,38 EUR za opravljeno uro storitve, in sicer na podlagi 16. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.
2. člen
Subvencija k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini 9,33 EUR na uro oziroma 10,28 EUR na uro v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prosti dan je deljena na tri dele:
– na del višine 2,34 EUR na uro, ki predstavlja delež stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni vsi uporabniki te storitve;
– na del v višini 0,59 EUR, ki predstavlja prispevek občine za kritje razlike do polnih plač socialnih oskrbovalk, zaposlenih preko javnih del;
– na del v višini 6,40 EUR na uro oziroma 7,35 EUR na uro v primeru izvajanja storitve na nedeljo, državni praznik ali dela prosti dan, to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. junija 2011 dalje.
Št. 152-01-0003/2011
Žalec, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.