Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2195. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja, stran 6321.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list RS, št. 73/10) se izvede popravek 3. člena, ki se pravilno glasi:
V prvem odstavku 5. člena odloka se za točko 19 doda nova točka 19.1:
– 19.1 Območje z evidenčno številko 11/10 predel Starih Zreč: 821/3, 821/4, 830/4, 829/16 in 829/11 vse k.o. Zreče.
Št. 3505-0004/2011-2
Zreče, dne 8. junija 2011
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.