Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2196. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz, stran 6321.

T E H N I Č N I P O P R A V E K
(1) V 3. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 9/11) se črta besedilo: »Besedilo 3. člena odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:«
(2) Črta se tretja alineja 9. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 9/11).
Št. 350-26/2011
Novo mesto, dne 8. junija 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.