Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2186. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalog, stran 6317.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 26. maja 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalog
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalog, v izmeri 427 m2.
II.
V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se na 2114/18, k.o. Zalog, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.