Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Kazalo

2192. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič, stran 6320.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občina Tržič objavlja
P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič (Uradni list RS, št. 1/11) se izvede naslednji popravek:
– druga alineja prvega odstavka 7. člena se pravilno glasi:
»– na vseh objektih so dovoljene rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in odstranitve objektov, pri čemer so na objektih kulturne dediščine ti posegi dovoljeni le v skladu z določili 47. člena tega odloka,«.
Št. 350-2/2007-34
Tržič, dne 2. junija 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.