Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1872. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru
1873. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1874. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Gaziantepu, v Republiki Turčiji
1875. Sklep o spremembah Sklepa o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije

MINISTRSTVA

1876. Pravilnik o pravilih in postopkih pri obravnavanju nasilja v družini pri izvajanju zdravstvene dejavnosti

BANKA SLOVENIJE

1877. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije v prodajo in obtok

OBČINE

Brežice

1878. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtniško cono Brežice

Idrija

1879. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija

Kranj

1880. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2010
1881. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj
1882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj
1883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj
1884. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj
1885. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj
1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
1887. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj
1888. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
1889. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj
1890. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj
1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj

Laško

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010

Ljubljana

1896. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del območja urejanja BO 2/4 Smelt
1897. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 192 Podutik ob športnem parku

Loški Potok

1898. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loški Potok

Metlika

1893. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2011

Mirna

1899. Statutarni sklep o Občinskem svetu Občine Mirna
1900. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Semič

1901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del območja proizvodno servisne cone Vrtača pri Semiču

Šempeter-Vrtojba

1894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, nagradah, povračilih in drugih prejemkih občinskega funkcionarja, člana delovnega telesa, ki ni član občinskega sveta, člana nadzornega odbora, člana krajevnega odbora, člana štaba civilne zaščite ter člana občasnih in drugih delovnih teles občinskega sveta

Vojnik

1895. Statut Občine Vojnik

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

34. Zakon o ratifikaciji Konvencije o tristranskih posvetovanjih za spodbujanje izvajanja mednarodnih delovnih standardov (Konvencija MOD št. 144) (MKSIMDS)
35. Zakon o ratifikaciji Listine o spremembi Ustave Mednarodne organizacije dela (MLUMOD)
36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BAMIZK)
37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BXKKIZ)

Vlada Republike Slovenije

38. Uredba o ratifikaciji Memoranduma, ki ga sklenejo Svet ministrov Republike Albanije ter Svet ministrov Bosne in Hercegovine, Vlada Republike Makedonije, Vlada Republike Srbije, Vlada Republike Slovenije, Vlada Republike Hrvaške in Vlada Črne gore o poravnavi dolga Republike Albanije, povezanega s poravnavo zneskov po obračunih v okviru blagovnega prometa med Republiko Albanijo in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
39. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Makedonije o sodelovanju na področju izobraževanja

Ministrstvo za zunanje zadeve

40. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o srednjeevropskem programu meduniverzitetne izmenjave (CEEPUS III)
41. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah
42. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma, med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mejnega mostu na reki Sotli na meddržavnem mejnem cestnem prehodu Imeno – Miljana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti