Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1900. Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, stran 5249.

Na podlagi 29. in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 1. in 2. točke Statutarnega sklepa je Občinski svet Občine Mirna na 2. redni seji dne 17. 5. 2011 sprejel
S K L E P
o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
1.
Občinski svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:
– Janez Bračko, predsednik
– Barica Kraljevski, članica
– Milena Drčar, članica
– Zoran Remic, član
– Stanko Tomšič, član.
2.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
– občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– zbira predloge o zaslužnih občanih, podjetjih in organizacijah ter daje mnenja in predloge za podelitev državnih in občinskih nagrad ter odlikovanj,
– obravnava druga vprašanja, ki jih določi občinski svet.
3.
Mandat predsednika in članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja traja do prenehanja mandatov članom Občinskega sveta Občine Mirna, izvoljenih na lokalnih volitvah dne 10. aprila 2011.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od dneva sprejema na občinskem svetu dalje.
Št. 032-2/2011-7
Mirna, dne 17. maja 2011
Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti