Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2011 z dne 24. 5. 2011

Kazalo

1886. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj, stran 5223.

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 6. seji dne 11. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (Uradni list RS, št. 81/2010 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 10. člen, in sicer tako da se črtajo prostorski okoliši »0003, 0004, 0005, 0007, 0013, 0014, 0015, 0017, 0049, 0071, 0073, 0075«, dodajo pa se prostorski okoliši »0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0333, 0334, 0336, 0337«. Poleg tega se v tretji alineji (Cesta 1. maja) doda številka »77«, v trinajsti alineji (Poštna ulica) pa se dodajo številke »1, 3, 3A«.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 30. člen odloka, tako da se po novem glasi:
»Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-37/2011-1(47/10)
Kranj, dne 11. maja 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

AAA Zlata odličnost