Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4541. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Milanu
4542. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Milanu
4543. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Breukelenu
4544. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Breukelenu

MINISTRSTVA

4545. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
4546. Pravilnik o kakovosti jajc

USTAVNO SODIŠČE

4547. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča št. X Ips 25/2008 z dne 19. 3. 2008

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4548. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4549. Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu
4550. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Ravne na Koroškem
4551. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem

OBČINE

Ajdovščina

4552. Pravilnik o pogojih, merilih in načinu dodelitve statusa perspektivnega podjetja za Občino Ajdovščina

Borovnica

4553. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici

Črenšovci

4554. Pravilnik o spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci

Dobje

4555. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Dobje

Ilirska Bistrica

4556. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 – II

Kamnik

4557. Pravilnik o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine in člane delovnih teles v Občini Kamnik

Kranj

4558. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj

Lendava

4559. Sklep o določitvi nepremičnine za javno infrastrukturo na področju kulture

Miren-Kostanjevica

4560. Pravilnik o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica
4561. Sklep o določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca
4562. Letni program športa v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2008

Mislinja

4563. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko infrastrukturo v Občini Mislinja

Ravne na Koroškem

4564. Odlok o varstvu javnega reda v Občini Ravne na Koroškem

Rogaška Slatina

4565. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
4566. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v letu 2009
4567. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Rogatec

4568. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2008

Semič

4569. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Semič

Slovenske Konjice

4570. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za ureditveno območje Vešenik

Šempeter-Vrtojba

4571. Odlok o turistični taksi v Občini Šempeter - Vrtojba

Vrhnika

4572. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika

Zavrč

4573. Sklep o potrditvi občinskega programa varnosti Občine Zavrč

Žalec

4574. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008 – A

POPRAVKI

4575. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti