Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4554. Pravilnik o spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci, stran 14017.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet Občine Črenšovci na seji dne 23. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/05) in na novo glasi:
»Razpis se izvede najkasneje mesec dni po sprejemu proračuna občine za tekoče proračunsko leto. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
2. člen
Tretji odstavek 8. člena se dopolni in spremeni ter na novo glasi: »Recitacijska, literarna, likovna in druge delujoče skupine«.
3. člen
9. člen se dopolni in spremeni in na novo glasi:
»Stimulacija
Izvajalci pridobijo sredstva tudi na podlagi aktivnosti in dosežene kvalitete:
– organizacija krajevne prireditve 100 točk,
– organizacija gledališkega abonmaja 200 točk,
– samostojni nastop sekcije 40 točk,
– soorganizacija območnega srečanja oziroma revije 100 točk,
– sodelovanje posamezne sekcije na krajevni ali občinski prireditvi 20 točk,
– sodelovanje na prireditvah izven občine 50 točk,
– sodelovanje na območnih srečanjih oziroma revijah 50 točk,
– sodelovanje na medobmočnih srečanjih oziroma revijah 100 točk,
– sodelovanje na državnih srečanjih oziroma revijah 200 točk,
– sodelovanje sekcije na mednarodnem srečanju na povabilo društev 100 točk,
– sodelovanje sekcije na mednarodnem srečanju po napotilu državne strokovne institucije 300 točk,
– izdaja biltena, almanaha, glasila, pesmarice in podobno 90 točk,
– razstave ali prireditve na temo kulturna dediščina 110 točk.
Izobraževanje kadrov
Iz občinskega proračuna se sofinancira izobraževanje mentorjev, strokovnih delavcev in članov umetniških skupin. V ta namen se v proračunu zagotovi 5% sredstev namenjenih za kulturno dejavnost. Udeleženci izobraževanja morajo imeti stalno bivališče v Občini Črenšovci.«
4. člen
Spremeni se 10. člen in na novo glasi:
»Konkretno višino točk oziroma sredstev za posameznega upravičenca predlaga na podlagi prijave na javni razpis in meril za sofinanciranje za vsako leto odbor za družbene dejavnosti. V primeru, da upravičenec ne realizira meril za sofinanciranje se neizplačana sredstva prerazporedijo za namen ljubiteljske kulturne dejavnosti oziroma posameznemu društvu na podlagi sklepa odbora za družben dejavnosti.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009.
Št. OS-108/16-08
Črenšovci, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost