Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4561. Sklep o določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca, stran 14042.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in predloga Osnovne šole Miren, je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 15. seji dne 30. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi dodatnih popustov in olajšav pri plačilu staršev za programe vrtca
1.
Starši otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko pri plačilu uveljavljajo dodatne popuste oziroma olajšave, in sicer:
2.
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, vključenim v vrtec na območju občine (Miren, Bilje, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu) je omogočena počitniška odsotnost iz vrtca, ki velja za otroke, ki vrtec v poletnih mesecih ne obiskujejo oziroma so odsotni vsaj od 01. do 31. v mesecu juliju ali avgustu. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtcu najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni prej z utemeljeno vlogo. Določena je subvencija stroškov oskrbe v višini 50% plačila staršev. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica, razliko v višini 50% pa poravnajo starši.
3.
Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, vključenim v vrtec na območju občine (Miren, Bilje, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu) se omogoči znižano plačilo oziroma oprostitev plačila do višine 50% v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Starši otrok lahko znižano plačilo oziroma oprostitev plačila do višine 50% plačila staršev uveljavljajo najkasneje v roku 5 dni od zaključka bolezni z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim potrdilom. Sredstva se zagotovijo iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica, razliko v višini 50% pa poravnajo starši.
4.
Šoloobveznim otrokom se omogoči izpis iz vrtca s 1. 7. v tekočem letu. Olajšava velja za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, vključene v vrtec na območju občine (Miren, Bilje, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu).
5.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen in do dodatnih popustov in olajšav niso upravičeni.
6.
Za otroke, za katere se vrtcem po 14. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), sredstva za sofinanciranje plačil staršev zagotavljajo iz državnega proračuna, dodatni popusti in olajšave pri plačilu staršev za programe vrtcev ne veljajo.
7.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 600-0036/2008-1
Miren, dne 20. oktobra 2008
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost