Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2982. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2983. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2984. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2985. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2986. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Kitajski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2987. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih: Cerov log, Občina Šentjernej; Poljčane, Občina Slovenska Bistrica; Andraž, Občina Polzela; Bereča vas, Občina Metlika; Log II, Občina Sevnica; Pragersko, Občina Slovenska Bistrica; Hom, Občina Ljubno; Elerji, Mestna občina Koper; Hoče, Občina Hoče – Slivnica; Bezena, Občina Ruše; Pišece, Občina Brežice; Grdadolnik, Občina Horjul; Sovra, Občina Žiri; Bradeško-Zadobje, Občina Gorenja vas-Poljane; Zala, Občina Idrija; Križate, Občina Moravče in Hrovat, Občina Zreče
2988. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
2989. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce
2990. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku, in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka

Sklepi

2991. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o strukturnih skladih in kohezijskem skladu
2992. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006
2993. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004–2006
2994. Sklep o določitvi cen za dobavo električne energije za gospodinjske odjemalce in cene za pokritje stroškov dobavitelja pri dobavi električne energije

MINISTRSTVA

2995. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji
2996. Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču
2997. Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov
2998. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
2999. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o tržno-informacijskem sistemu za trg s svežin sadjem in zelenjavo
3000. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček
3001. Program priprave državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača – Koper
3002. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
3003. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
3004. Program priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni priključek Naklo

BANKA SLOVENIJE

3005. Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic

SODNI SVET

3006. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3007. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3008. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3009. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3010. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
3011. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
3012. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3013. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
3014. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3015. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
3016. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3017. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3018. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti