Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

3018. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji, stran 8312.

Na podlagi 38. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Republika Slovenija, Sodni svet na 87. seji dne 6. 5. 2004 in na 88. seji dne 27. 5. 2004 sprejel
A K T
o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih
v Republiki Sloveniji
I
Zaradi uveljavitve sprememb in dopolnitev Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih – v nadaljevanju: ZZZDR (Uradni list RS, št. 16/04 z dne 20. 2. 2004) in Zakona o prekrških – v nadaljevanju: ZP (Uradni list RS, št. 7/03 z dne 23. 1. 2003) se v Aktu o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 35/94, 55/94, 40/96, 62/96 – popr., 68/96, 71/97, 27/98, 50/98, 52/98, 65/98, 74/99, 17/00, 28/00, 81/00 in 47/01, 87/02, 95/02 in 6/03 – popr., 92/03, 6/04 in 23/04) število sodniških mest spremeni tako, da se:
1. na Višjem sodišču v Celju zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 1 mesto, zaradi uveljavitve ZP pa za 4 mesta in ima tako Višje sodišče v Celju predsednika in 17 sodnikov
2. na Višjem sodišču v Kopru zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 4 mesta in ima tako Višje sodišče v Kopru predsednika in 18 sodnikov
3. na Višjem sodišču v Ljubljani zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 2 mesti, zaradi uveljavitve ZP pa za 14 mest in ima tako Višje sodišče v Ljubljani predsednika in 73 sodnikov
4. na Višjem sodišču v Mariboru zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 1 mesto, zaradi uveljavitve ZP pa za 9 mest in ima tako Višje sodišče v Mariboru predsednika in 34 sodnikov
5. na Okrožnem sodišču v Celju zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrožno sodišče v Celju predsednika in 28 sodnikov
6. na Okrožnem sodišču v Kranju zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrožno sodišče v Kranju predsednika in 20 sodnikov
7. na Okrožnem sodišču v Krškem zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrožno sodišče v Krškem predsednika in 7 sodnikov
8. na Okrožnem sodišču v Mariboru zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrožno sodišče v Mariboru predsednika in 29 sodnikov
9. na Okrožnem sodišču v Murski Soboti zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrožno sodišče v Murski Soboti predsednika in 10 sodnikov
10. na Okrajnem sodišču v Ajdovščini zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Ajdovščinii predsednika in 3 sodnike
11. na Okrajnem sodišču v Brežicah zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Brežicah predsednika in 7 sodnikov
12. na Okrajnem sodišču v Celju zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 9 mest in ima tako Okrajno sodišče v Celju predsednika in 27 sodnikov
13. na Okrajnem sodišču v Cerknici zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrajno sodišče v Cerknici predsednika in 2 sodnika
14. na Okrajnem sodišču v Črnomlju zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Črnomlju predsednika in 4 sodnike
15. na Okrajnem sodišču v Domžalah zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Domžalah predsednika in 10 sodnikov
16. na Okrajnem sodišču v Gornji Radgoni zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Gornji Radgoni predsednika in 4 sodnike
17. na Okrajnem sodišču v Grosupljem zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Grosupljem predsednika in 4 sodnike
18. na Okrajnem sodišču v Idriji zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrajno sodišče v Idriji predsednika in 2 sodnika
19. na Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici predsednika in 3 sodnike
20. na Okrajnem sodišču na Jesenicah zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče na Jesenicah predsednika in 6 sodnikov
21. na Okrajnem sodišču v Kamniku zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Kamniku predsednika in 4 sodnike
22. na Okrajnem sodišču v Kočevju zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Kočevju predsednika in 6 sodnikov
23. na Okrajnem sodišču v Kopru zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 4 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Kopru predsednika in 14 sodnikov
24. na Okrajnem sodišču v Kranju zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 5 mest in ima tako Okrajno sodišče v Kranju predsednika in 15 sodnikov
25. na Okrajnem sodišču v Krškem zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Krškem predsednika in 6 sodnikov
26. na Okrajnem sodišču v Lenartu zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrajno sodišče v Lenartu predsednika in 2 sodnika
27. na Okrajnem sodišču v Lendavi zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Lendavi predsednika in 5 sodnikov
28. na Okrajnem sodišču v Litiji zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Litiji predsednika in 3 sodnike
29. na Okrajnem sodišču v Ljubljani zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 34 mest in ima tako Okrajno sodišče v Ljubljani predsednika in 105 sodnikov
30. na Okrajnem sodišču v Ljutomeru zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Ljutomeru predsednika in 4 sodnike
31. na Okrajnem sodišču v Mariboru zaradi uveljavitve ZZZDR število sodniških mest poveča za 2 mesti, zaradi uveljavitve ZP pa za 13 mest in ima tako Okrajno sodišče v Mariboru predsednika in 44 sodnikov
32. na Okrajnem sodišču v Murski Soboti zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 6 mest in ima tako Okrajno sodišče v Murski Soboti predsednika in 15 sodnikov
33. na Okrajnem sodišču v Novem mestu zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 4 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Novem mestu predsednika in 13 sodnikov
34. na Okrajnem sodišču v Novi Gorici zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 4 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Novi Gorici predsednika in 12 sodnikov
35. na Okrajnem sodišču v Ormožu zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Ormožu predsednika in 4 sodnike
36. na Okrajnem sodišču v Piranu zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 4 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Piranu predsednika in 10 sodnikov
37. na Okrajnem sodišču v Postojni zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Postojni predsednika in 4 sodnike
38. na Okrajnem sodišču na Ptuju zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 7 mest in ima tako Okrajno sodišče na Ptuju predsednika in 16 sodnikov
39. na Okrajnem sodišču v Radovljici zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Radovljici predsednika in 7 sodnikov
40. na Okrajnem sodišču v Sevnici zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrajno sodišče v Sevnici predsednika in 3 sodnike
41. na Okrajnem sodišču v Sežani zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Sežani predsednika in 6 sodnikov
42. na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 6 mest in ima tako Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu predsednika in 16 sodnikov
43. na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici predsednika in 5 sodnikov
44. na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah predsednika in 6 sodnikov
45. na Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju predsednika in 3 sodnike
46. na Okrajnem sodišču v Škofji Loki zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 2 mesti in ima tako Okrajno sodišče v Škofji Loki predsednika in 5 sodnikov
47. na Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah predsednika in 7 sodnikov
48. na Okrajnem sodišču v Tolminu zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrajno sodišče v Tolminu predsednika in 2 sodnika
49. na Okrajnem sodišču v Trbovljah zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 4 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Trbovljah predsednika in 8 sodnikov
50. na Okrajnem sodišču v Trebnjem zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 1 mesto in ima tako Okrajno sodišče v Trebnjem predsednika in 3 sodnike
51. na Okrajnem sodišču v Velenju zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 5 mest in ima tako Okrajno sodišče v Velenju predsednika in 11 sodnikov
52. na Okrajnem sodišču na Vrhniki zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče na Vrhniki predsednika in 6 sodnikov
53. na Okrajnem sodišču v Žalcu zaradi uveljavitve ZP število sodniških mest poveča za 3 mesta in ima tako Okrajno sodišče v Žalcu predsednika in 8 sodnikov.
II
Ta Akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednica
Maja Tratnik l. r.

AAA Zlata odličnost