Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2004 z dne 15. 6. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

2944. Pravilnik o postopkih nakazovanja sredstev in poročanja v zvezi s tradicionalnimi lastnimi sredstvi Skupnosti
2945. Pravilnik o vsebini prijave zaprtega sistema in prijave dela z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

USTAVNO SODIŠČE

2946. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Kopru
2947. Sklep o zavrženju pobude

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2948. Sklep o potrditvi učbenika WIR 1, učbenik za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2949. Sklep o potrditvi delovnega zvezka WIR 1, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2950. Sklep o potrditvi zbirke nalog SLOVENŠČINA-JEZIK NA MATURI, zbirka nalog za slovenščino – jezik v 4. letniku gimnazijskih programov
2951. Sklep o potrditvi učbenika INSIDE OUT INTERMEDIATE, Student`s book, učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 1.–3. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2952. Sklep o potrditvi delovnega zvezka INSIDE OUT INTERMEDIATE, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja in 1.–3. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2953. Sklep o potrditvi učbenika INSIDE OUT UPPER-INTERMEDIATE, Student`s book, učbenik za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in 4. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2954. Sklep o potrditvi delovnega zvezka INSIDE OUT UPPER-INTERMEDIATE, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazijskega izobraževanja in 4. letniku srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
2955. Sklep o potrditvi učbenika TEMPUS, Učbenik, Matematika za 4. letnik gimnazij
2956. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 2, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 2. oziroma 3. letniku gimnazijskega izobraževanja
2957. Sklep o potrditvi učbenika STUFEN INTERNATIONAL 3, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 3. oziroma 4. letniku gimnazijskega izobraževanja
2958. Sklep o potrditvi učbenika TOUCHSTONE 1 NEW, Angleški jezik 1, učbenik za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
2959. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TOUCHSTONE 1 NEW, Angleški jezik 1, delovni zvezek za angleščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

OBČINE

Brežice

2960. Odlok o spremembah in dopolnitvah naslednjih odlokov o zavarovanju vodnih virov
2961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo

Ilirska Bistrica

2962. Odlok o razveljavitvi Odloka o ureditvenem načrtu za območje »Stara sodnija« v Ilirski Bistrici
2963. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90, Uradni list RS, št. 46/04) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2964. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Ilirska Bistrica – dopolnitev 2003

Kobarid

2965. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2004

Kuzma

2966. Odlok o organiziranju in izvajanju socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Kuzma
2967. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kuzma
2968. Sklep o izdaji soglasja k predlogu cene za izvajanje storitve socialne oskrbe na domu
2969. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Kuzma

Lenart

2970. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 2003

Ljutomer

2971. Program priprave lokacijskega načrta za širitev gramoznice Babinci

Podčetrtek

2972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2003

Podlehnik

2973. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2004
2974. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Sodražica

2975. Odlok o taborjenju v Občini Sodražica
2976. Odlok o občinskem glasilu Suhorobar
2977. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica
2978. Sklep o vrednosti točke izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Škocjan

2979. Odlok o krajevnih in vaških skupnostih Občine Škocjan

Trebnje

2980. Odlok o spremembah in dopolnitvah Urbanistične zasnove Mirna
2981. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

76. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o odprtih zračnih prostorih (MPOZP)
77. Zakon o ratifikaciji Mednarodne konvencije o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju, 1996 (MKONŠ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti