Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

2993. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004–2006, stran 8245.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 ( ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 ( ZSOVA, 119/00, 30/01 ( ZODPM-C in 52/02 ( ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Upravnega odbora za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004–2006
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Upravni odbor za Enotni programski dokument za programsko obdobje 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: odbor) in določijo njegova sestava, organizacija in naloge.
2. člen
Odbor je telo organa upravljanja za medresorsko usklajevanje sistema upravljanja in postopkov izvajanja na ravni Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za programsko obdobje 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: EPD).
3. člen
Odbor opravlja naslednji nalogi:
– zagotavljanje medsebojno usklajenega procesa izvajanja EPD;
– oblikovanje predlogov stališč organa upravljanja za razpravo na Odboru za razvoj in preobrazbo regij pri Evropski komisiji.
4. člen
Odbor sestavljajo naslednji člani:
– predstavnik organa upravljanja, Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj na ravni namestnika direktorja;
– predstavnik posredniškega telesa za Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarstvo;
– predstavnik posredniškega telesa za Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na ravni državnega sekretarja;
– predstavnik posredniškega telesa za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na ravni državnega sekretarja.
Člane odbora imenuje Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Na seje odbora so glede na dnevni red lahko vabljeni tudi vodja plačilnega organa – notranje organizacijske enote Ministrstva za finance in vodja neodvisnega organa za finančni nadzor, Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance.
6. člen
Člane odbora v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah odbora nadomeščajo pisno pooblaščeni namestniki.
7. člen
Vodja odbora je predstavnik organa upravljanja, Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj.
8. člen
Odbor ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo vsebinskih nalog.
9. člen
Administrativne, tehnične in strokovne naloge za delovanje odbora zagotavlja sekretariat odbora, ki deluje v okviru organa upravljanja.
10. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja odbora in sekretariata uredi odbor s poslovnikom.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 915-13/2001-15
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
EVA 2004-1536-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti