Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2004 z dne 18. 6. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3019. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
3020. Uredba o dejavnostih, toplogrednih plinih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov
3021. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico

MINISTRSTVA

3022. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o monitoringu zoonoz in njihovih povzročiteljev v vzrejnih jatah kokoši nesnic
3023. Pravilnik o določitvi pristojnih organov in programu nadzora salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili
3024. Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz
3025. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu spričevala o poklicni maturi
3026. Pravilnik o izvajanju izobraževalnega programa mednarodne mature
3027. Seznam smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode
3028. Seznam standardov, ki dopolnjuje in spreminja seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 103/02, 29/03, 58/03, 133/03, 3/04 in 33/04)

OBČINE

Bled

3029. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled – programske zasnove za Mlino – BL S 24 – ZN in Odloka o zazidalnem načrtu Mlino – S24 ZN
3030. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2004

Črna na Koroškem

3031. Spremembe in dopolnitve odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črna na Koroškem

Dobrna

3032. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski pla

Grad

3033. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta občine Grad

Grosuplje

3034. Odlok o oglaševanju v Občini Grosuplje

Medvode

3036. Pravilnik o sofinanciranju kulturne dediščine
3037. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Medvode
3038. Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode

Miren-Kostanjevica

3035. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2003

Novo mesto

3039. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obvoznice Šmarjeta

Oplotnica

3040. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Oplotnica

Postojna

3041. Odlok o komunalnih taksah Občine Postojna
3042. Program priprave sprememb in dopolnitev 1. Odloka o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Postojna, 2. Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna, 3. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca I v Postojni, 4. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca II v Postojni, 5. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni, 6. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Landol, Šmihel pod Nanosom in Studeno, 7. Odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselji Planina in Liplje, 8. Odloka o podrobnih merilih in prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Krajevni skupnosti Bukovje, 9. Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih naselja Zalog pri Postojni – območje planske celote S 20.

Rogatec

3043. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za upravljanje spomenikov in kulturne dediščine Občine Rogatec

Sežana

3044. Odlok o načinu in obliki izvajanja gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest«

Šalovci

3045. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2003

Šempeter-Vrtojba

3047. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba

Šmartno pri Litiji

3046. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji

Vrhnika

3048. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vrhnika
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti