Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

2997. Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov, stran 8297.

Na podlagi 25.a člena Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98, 40/99 – sklep US in 61/99 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o uskladitvi posamičnih kontov
1. člen
Ta pravilnik določa ustrezno spremembo posamičnih kontov, glede na spremembo kontnega okvira za banke in hranilnice, ki so v skladu s 4. do 11.b členom zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98 in 40/99 – sklep US in 61/99 – odločba US) določeni pri izračunu davčne osnove.
2. člen
Med obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti se dodajo konti: 7004, 7005, 7006, 7012 in 7013. Dodajo se še konti 7700, 7701, 7702, 7703 in 7709, in sicer v znesku, ki ustreza obveznostim do bank in hranilnic v tuji valuti.
Med obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji valuti se dodajo konti: 7043, 7084, 7088, 7102, 7103, 7143, 7144, 7145, 7152, 7153 in 7161. Dodajo se še konti 7700, 7701, 7702, 7703 in 7709, in sicer v znesku, ki ustreza obveznostim do strank, ki niso banke, v tuji valuti.
Med tolarska posojila fizičnim osebam se dodajo konti: 5581, 5585, 5588, 5589, 5571, 5575, 5578 in 5579.
Med tolarska posojila podjetjem se dodajo konti: 5501, 5505, 5508, 5509, 5511, 5515, 5518 in 5519.
Med tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in javnemu sektorju se dodajo konti: 5541, 5545, 5548 in 5549.
Med kratkoročna tolarska posojila neodvisnim bankam in hranilnicam se dodata konta: 5558 in 5559.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-03-2/2004/4
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-1611-0131
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost