Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2004 z dne 18. 6. 2004

Kazalo

2998. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic, stran 8297.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 87/97, 84/98, 40/99 – sklep US in 61/99 – odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
1. člen
V Pravilniku o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 40/03 in 46/03 – popravek) se v metodologiji za izpolnjevanje obrazca, ki je njegov sestavni del, v zaporedno številko 2 a) dodajo konti 7004, 7005, 7006, 7012 in 7013.
V zaporedno številko 2 b) se dodajo konti 7702, 7703 in 7709, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do neodvisnih bank.
V zaporedno številko 2 c) se dodajo konti 7702, 7703 in 7709, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do bank v skupini.
V zaporedno številko 2 d) se dodata konta 7700 in 7701, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neodvisnih bank.
V zaporedno številko 2 e) se dodata konta 7700 in 7701, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do bank v skupini.
V zaporedno številko 3 a) se dodajo konti 7043, 7084, 7088, 7102, 7103, 7143, 7144, 7145, 7152, 7153 in 7161.
V zaporedno številko 3 b) se dodajo konti 7702, 7703 in 7709, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank.
V zaporedno številko 3 c) se dodajo konti 7702, 7703 in 7709, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek kratkoročnih obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank.
V zaporedno številko 3 d) se dodata konta 7700 in 7701, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank.
V zaporedno številko 3 e) se dodata konta 7700 in 7701, in sicer v delu, ki se nanaša na znesek dolgoročnih obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank.
V zaporedno številko 4 b) se v 1. točko dodajo konti 5581, 5585, 5588 in 5589.
V zaporedno številko 4 b) se v 2. točko dodajo konti 5571, 5575, 5578 in 5579.
V zaporedno številko 5 c) se dodajo konti 5501, 5505, 5508 in 5509.
V zaporedno številko 5 d) se dodajo konti 5511, 5515, 5518 in 5519.
V zaporedno številko 6 b) se v 1. točko dodajo konti 5541, 5545, 5548 in 5549.
V zaporedno številko 7 a) se dodata konta 5558 in 5559.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-03-1/2004/4
Ljubljana, dne 11. junija 2004.
EVA 2004-1611-0130
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost