Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1297. Uredba o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
1332. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

MINISTRSTVA

1298. Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil
1299. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

OBČINE

Ajdovščina

1300. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pilonova galerija Ajdovščina
1301. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Občine Ajdovščina
1302. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Borovnica

1303. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2004
1304. Odlok o ureditvenem načrtu - Cukalova štala

Celje

1305. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
1306. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje

Dobrova-Polhov Gradec

1307. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2003

Grad

1308. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine Grad
1309. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Ig

1310. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2004

Kozje

1311. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Krško

1312. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad
1313. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
1314. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3149/2 k.o. Kostanjevica in o prodaji predmetne nepremičnine

Mežica

1315. Program priprave in sprejemanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče - Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

Mislinja

1316. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1317. Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu središča "Lopan" po skrajšanem postopku

Postojna

1318. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2004

Ravne na Koroškem

1319. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Ravne na Koroškem
1320. Odlok o spremembah odloka o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti v Občini Ravne na Koroškem

Slovenj Gradec

1321. Odlok o lokacijskem načrtu "Podjetniška cona Pameče"
1322. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za industrijsko cono "Pameče - Troblje enota Pi1B"
1323. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta Planote Legen

Šmartno pri Litiji

1324. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Šmartno pri Litiji
1325. Sklep o določitvi komunalne deponije

Tabor

1326. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2004
1327. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave

Trebnje

1328. Sklep o ukinitvi zmljišča v splošni rabi

Zreče

1329. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nekatera ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Zreče

Železniki

1330. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Železniki
1331. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o izdelkih iz kristalnega stekla
2. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti