Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2004 z dne 29. 3. 2004

Kazalo

1301. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Občine Ajdovščina, stran 3523.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02) in Občinskega programa za neodvisno življenje invalidov za obdobje 2003–2006 z dne 13. 10. 2003 je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 4. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Občine Ajdovščina
1
Ustanovi se Svet za invalide Občine Ajdovščina.
2
Svet za invalide je strokovno in posvetovalno telo, ki povezuje in usklajuje delo in aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na območju Občine Ajdovščina. S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v občini.
3
Svet za invalide ima naslednje naloge:
– skrbi, da so invalidi ustrezno obravnavani v občinskih programskih dokumentih,
– spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj invalidov v občini in uresničevanje občinskega programa za neodvisno življenje invalidov,
– usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov v občini, s katerimi se urejajo vprašanja invalidov,
– daje strokovna mnenja k predlaganim rešitvam v občinskih predpisih in drugih aktih, ki urejajo položaj invalidov,
– daje pobude, predloge in priporočila za hitrejše uresničevanje programov in sprejetih usmeritev na področju varstva in aktivnega vključevanja invalidov v vsakdanje življenje,
– daje mnenja k poročilom o izvajanju nalog s področja varstva invalidov v občini,
– spodbuja, povezuje in usklajuje delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij,
– pospešuje obveščanje občanov o vprašanjih invalidov, njihovem položaju in izvajanju programov za neodvisno življenje invalidov, o delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij,
– obravnava druga vprašanja, pomembna za življenje in delo invalidov, sprejema mnenja in daje pobude in priporočila.
4
Svet za invalide ima trinajst članov. V svet imenujejo po enega predstavnika naslednji organi, zavodi in organizacije:
1. Občinski svet občine Ajdovščina,
2. Osnovne in srednja šola v občini (skupaj enega predstavnika),
3. Zdravstveni dom Ajdovščina,
4. Center za socialno delo Ajdovščina,
5. Zavod za zaposlovanje, območna enota Nova Gorica,
6. Invalidska podjetja v občini (enega predstavnika),
7. Društvo invalidov Ajdovščina-Vipava,
8. Društvo Sožitje Ajdovščina,
9. Društvo slepih in slabovidnih nova Gorica,
10. Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske Nova Gorica,
11. Društvo sladkornih bolnikov Ajdovščina-Vipava,
12. RK Slovenije, Območno združenje RK Ajdovščina,
13. Karitas Vipavske dekanije.
5
Svet za invalide vodi predsednik. Predsednik ima podpredsednika, ki mu pomaga voditi delo sveta. Predsednika in podpredsednika imenuje svet izmed članov na prvi seji. Prvo sejo sveta za invalide skliče župan.
6
Svet za invalide se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Vsaj enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki vseh invalidskih organizacij za območje občine.
Svet za invalide deluje na osnovi letnega načrta dela.
Svet za invalide lahko za obravnavo posameznih zadev ustanavlja delovne skupine.
7
Člani sveta delujejo nepoklicno. Strokovne in tehnično administrativne naloge za svet opravlja občinska uprava.
8
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-2/2003
Ajdovščina, dne 4. marca 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti