Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2004 z dne 31. 3. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

1333. Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte
1334. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in o dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte
1335. Pravilnik o kazeinih in kazeinatih
1336. Pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov
1337. Pravilnik o dehidriranem konzerviranem mleku
1338. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti izdelkov iz žit
1339. Pravilnik o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov
1340. Pravilnik o medu
1341. Pravilnik o oljčnem olju
1342. Pravilnik o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka
1343. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
1344. Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevani dokumentaciji za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev
1345. Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1346. Pravilnik o razveljavitvi oziroma prenehanju veljavnosti predpisov na področju kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1347. Pravilnik o trženju semenskega krompirja
1348. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o aromah
1349. Pravilnik o obliki in vsebini obrazcev in vlog v zvezi s kvotami za mleko
1350. Pravilnik o spremembi pravilnika o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi
1351. Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva
1352. Pravilnik o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
1353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji
1354. Pravilnik o spremembi pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1355. Pravilnik o dopolnitvah pravilnikov s področja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1356. Pravilnik o spremembah pravilnika za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje
1357. Pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
1358. Pravilnik o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše
1359. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
1360. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2004

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1361. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1362. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli za leto 2004
1363. Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli o predlogu CSD Šmarje pri Jelšah o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev
1364. Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli o višini storitve "Pomoč na domu"
1365. Sklep o določitvi cene programov v enoti vrtec Pikapolonica
1366. Sklep Občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

Braslovče

1367. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2004
1368. Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

Brežice

1369. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2004

Divača

1370. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2004

Dobje

1371. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2004
1372. Dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
1373. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dobje

Hrpelje-Kozina

1374. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2004

Ig

1375. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki

Kobarid

1376. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2004
1377. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve osebna pomoč
1378. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu
1379. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu
1380. Sklep o potrditvi predloga cen vzdrževanja pokopališča
1381. Sklep o ekonomski ceni vrtca
1382. Sklep o cenah kanalščine za uporabnike industrijskih objektov
1383. Sklep o številu otrok v vrtcih
1384. Sklep o potrditvi predloga cen pogrebne dejavnosti

Ljubljana

1385. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004

Škofljica

1386. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v letu 2004

Štore

1387. Sklep o nadaljevanju začasnega financiranja potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2004
1388. Sklep o spremembi uradnega elektronskega naslova Občine Štore
1389. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije v Občini Štore

Tišina

1390. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2004

Trnovska vas

1391. Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2004
1392. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas
1393. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas

Žetale

1394. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2004

Žužemberk

1395. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004
1396. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu
1397. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti