Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4106. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
4107. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru

MINISTRSTVA

4085. Pravilnik o vsebini vloge in pogojih za izdajo dovoljenja za izvajanje univerzalnih poštnih storitev
4086. Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev
4087. Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih električnih pečic
4088. Pravilnik o posegih v okolje, ki se izjemoma lahko dovolijo na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame
4089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora
4090. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in standardih v dijaških domovih
4091. Navodilo za sestavo mnenj o delu sodniškega pripravnika in potrdil o obveznih oblikah izobraževanja
4092. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2003

BANKA SLOVENIJE

4093. Sklep o spremembi sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu
4094. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti

SODNI SVET

4095. Poslovnik Sodnega sveta (prečiščeno besedilo)
4096. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na razpisana vodstvena mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4097. Statut Zbornice izvršiteljev Slovenije
4098. Sprememba statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
4099. Spremembe in dopolnitve pravil o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana"
4100. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 2003
4101. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2003

OBČINE

Brežice

4102. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Celje

4103. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta SRCE SEVER

Kungota

4104. Odlok o predkupni pravici Občine Kungota na nepremičninah
4105. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti