Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4108. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja vojaškega roka

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4109. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica
4110. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Rakovec
4111. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Božakovo
4112. Uredba o določitvi mejnega prehoda za obmejni promet Podčetrtek
4113. Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
4114. Uredba o dopolnitvi uredbe o ureditvi trga za goveje meso
4122. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Drugi akti

4115. Odločba o imenovanju vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
4116. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4117. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije

OBČINE

Braslovče

4118. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VVZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in o počitniški rezervaciji
4119. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Moravske Toplice

4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

4121. Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti