Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora, stran 13051.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena, drugega odstavka 30. člena in sedmega odstavka 31. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/01 –ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo
v promet živil živalskega izvora
1. člen
V pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02 in 30/03) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za kmetije, ki proizvajajo in predelujejo surovine in živila, ki jih prodajajo drugje, kakor neposredno z lastne kmetije posameznikom za potrebe njihovih gospodinjstev.«.
2. člen
V 145. členu pravilnika se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Obstoječe kmetije, ki proizvajajo in predelujejo surovine in živila, ki jih prodajajo drugje, kakor neposredno z lastne kmetije posameznikom za potrebe njihovih gospodinjstev, morajo izpolnjevati minimalne pogoje iz predpisa, ki ureja veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, in najpozneje do 1. septembra 2004 uskladiti izpolnjevanje pogojev z določbami tega pravilnika.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-593/2002-2
Ljubljana, dne 26. avgusta 2003.
EVA 2003-2311-0246
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost