Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4093. Sklep o spremembi sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu, stran 13052.

Na podlagi 129. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03) ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o podrobnejši vsebini
poročil iz 127. člena zakona o bančništvu
1
V sklepu o podrobneši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 32/99, 89/99 in 71/01) se 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»Banka četrtletno obvešča Banko Slovenije o svojih dejanskih in načrtovanih naložbah v kapital drugih oseb v obliki obrazca POR-127, ki je sestavni del tega sklepa.
V prvem delu obrazca (pod I.) banka vpiše knjigovodsko vrednost naložb v kapital oseb doma in v tujini. Banka poroča tudi o deležu, ki ga ima v kapitalu teh oseb in o deležu glasovalnih pravic in navede opis spremembe v stanju glede na izkazano stanje v predhodnem poročilu (nove kapitalske naložbe, nominalno ali relativno povečanje oziroma zmanjšanje pri posamezni osebi).
V drugem delu obrazca (pod II.) banka vpiše podatke o nameravani pridobitvi deležev drugih bank oziroma drugih finančnih organizacij, na podlagi katerih bi banka postala imetnik kvalificiranega deleža ali povečala ta delež tako, da bi postala posredni ali neposredni imetnik 20, 33 ali 50% deleža. Vpišejo se planirani zneski, deleži ter okvirni datumi za vse namere, aktualne na dan poročanja, ne glede na to, da so nekatere že bile predmet predhodnega poročila.
Banka vpiše tudi namere odtujitve deležev, na podlagi katere bi se njen delež zmanjšal pod meje iz prejšnjega odstavka.
Rok za predložitev poročila po stanju na zadnji dan leta je deseti delovni dan po roku za predložitev nerevidiranih računovodskih izkazov, za ostala četrtletja je rok do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.«
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. septembra 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost