Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4103. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta SRCE SEVER, stran 13061.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta SRCE SEVER
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta SRCE SEVER, ki ga je izdelal RC IUP d.o.o. Celje pod št. 90/02 in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet lokacijskega načrta je ureditveno območje med poslovnim objektom Merkur-Kovintrade, Vrunčeva ulica, železniška proga Celje-Velenje in poslovnim objektom Elektro Celje. Območje je namenjeno poslovni in stanovanjski gradnji ter parkirnim in prometnim površinam.
III
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta SRCE SEVER se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na sedežu Mestne četrti Dolgo polje in Mestne četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-16/2002-8
Celje, dne 21. avgusta 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost