Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4094. Sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti, stran 13054.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 59/01 in 55/03) ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti,
terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti
1. Ta sklep podrobneje določa način izračuna obveznosti, terjatev in naložb zaradi ugotavljanja neto dolžništva določene osebe v razmerju do banke ali hranilnice (v nadaljevanju: banke) oziroma neto izpostavljenosti banke do določene pravne osebe.
Obstoj neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti se na podlagi določbe 3. točke prvega odstavka 29. člena zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon) šteje med izločitvene razloge, zaradi katerih določene osebe ne morejo opravljati funkcije člana nadzornega sveta banke.
2. Funkcije člana nadzornega sveta ne more opravljati fizična oseba, ki je neto dolžnik banke po tem sklepu.
Funkcije člana nadzornega sveta ne more opravljati fizična oseba, ki je povezana s pravnimi osebami, do katerih neto izpostavljenost banke presega 1 % kapitala.
Ne glede na drugi odstavek te točke na podlagi petega odstavka 29. člena zakona število članov nadzornega sveta banke, ki so povezani s pravnimi osebami, do katerih neto izpostavljenost banke presega 1% kapitala banke, lahko doseže največ tretjino članov nadzornega sveta banke.
Povezanost fizične osebe s pravnimi osebami in povezanost pravnih oseb iz drugega odstavka te točke se presoja po določilih 10. člena zakona.
3. Neto dolžniki banke so fizične osebe, katerih obveznosti do banke so večje od njihovih terjatev in naložb v banki po izračunu v skladu s tem sklepom.
Neto izpostavljenost banke do pravnih oseb obstaja, kadar so terjatve in naložbe večje od obveznosti banke do teh pravnih oseb.
4. Pri izračunu neto dolžništva posamezne osebe se pri izračunu obveznosti do banke lahko izključi znesek do višine 5,000.000 tolarjev.
5. Ne glede na določila iz prejšnjih točk tega sklepa se pri osebi, ki bi bila imenovana v nadzorni svet banke kot predstavnik nadrejene banke ali Republike Slovenije, ne izračunava neto izpostavljenost teh pravnih oseb, pač pa samo neto dolžništvo fizične osebe v skladu s 4., 6. in 7. točko tega sklepa.
6. Neto dolžništvo oziroma neto izpostavljenost se za namen tega sklepa ugotavlja na podlagi podatkov o stanju obveznosti, terjatev in naložb za obdobje zadnjih 12 mesecev.
7. Pri izračunu obveznosti, terjatev in naložb za namen ugotavljanja neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti po tem sklepu se štejejo vse bilančne in zunajbilančne postavke banke, vključno z naložbami v kapital, ki se nanašajo na določene osebe in z njimi povezane pravne osebe po stanju na zadnji dan v mesecu.
Za izračun neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti po tem sklepu se najprej ugotovi povprečna stanja postavk in nato razlika povprečnih stanj za obdobje, določeno s tem sklepom.
Ne glede na prvi odstavek te točke je izračun obveznosti, terjatev in naložb za ugotavljanje neto dolžništva oziroma neto izpostavljenosti lahko opravljen iz dnevnih stanj.
8. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva (Uradni list RS, št. 42/99, 71/01 in 85/02).
9. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. septembra 2003.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost