Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4099. Spremembe in dopolnitve pravil o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana", stran 13059.

Za izvrševanje 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) v povezavi s tretjim odstavkom 15. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana” (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in določbami zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99 in 64/01) izdaja direktor javnega zavoda “Dom podiplomcev Ljubljana” v soglasju z ministrom za šolstvo, znanost in šport
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L
o upravljanju prostorov v Domu podiplomcev Ljubljana
1. člen
V prvem odstavku 17. člena pravil o upravljanju prostorov v “Domu podiplomcev Ljubljana” (Uradni list RS, št. 71/03; v nadaljnjem besedilu: pravila) se za besedo “prve” doda besedi “oziroma druge”.
2. člen
Črta se drugi odstavek 22. člena pravil.
3. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 17. člena pravil se študentom, ki so bili ob uveljavitvi pravil že nastanjeni v “Domu podiplomcev Ljubljana”, bivanje v “Domu podiplomcev Ljubljana” podaljša, če izpolnjujejo pogoj, da imajo status študenta podiplomskega študija.
4. člen
Te spremembe in dopolnitev pravil začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-80/2002
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-3311-0201
Goran Pavlič l. r.
Direktor
Doma podiplomcev Ljubljana
Soglašam!
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost