Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4498. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-C)
4499. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-B)
4500. Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1)
4501. Zakon o geometričnem središču Slovenije (ZGSS)
4502. Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP)
4503. Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP)
4504. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih (ZTP-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4505. Uredba o Krajinskem parku Goričko
4506. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o koncesiji za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije

Sklepi

4507. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Nangomi

MINISTRSTVA

4508. Pravilnik o označbi geografskega porekla Piranska sol
4509. Pravilnik o označbi geografskega porekla Tolminc
4510. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4511. Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev

SODNI SVET

4512. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4513. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
4514. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4515. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4516. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4517. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4518. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
4519. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča

OBČINE

Dravograd

4520. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Grosuplje

4521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2002
4522. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004

Križevci

4523. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci
4524. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci

Mozirje

4525. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2003
4526. Odlok o spremembi odloka o določitvi višine turistične takse v Občini Mozirje
4527. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"
4528. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje

Slovenske Konjice

4529. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici v Slovenskih Konjicah

Škofljica

4530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
4531. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje urejanja prostora v Občini Škofljica

Vrhnika

4532. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti